1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

 • Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN LEFKO
 • Địa chỉ trụ sở: 116 P. Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Nền tảng quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng Zaki chạy dưới tên miền http://zaki.com.vn/

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ http://zaki.com.vn/ 

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng Zaki trên Website Zaki

“Người dùng Zaki” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của Zaki trên Website Zaki và được Zaki chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào tài khoản quản lý; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website http://zaki.com.vn/

“Zaki” – Nền tảng quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng Zaki

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng Zaki

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên Zaki

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của Zaki, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Zaki dưới tên miền chính thức là http://zaki.com.vn/. Zaki sẽ duy trì trang thông tin điện tử http://zaki.com.vn/ và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng Zaki nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

Zaki có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng Zaki có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website Zaki. Nếu Người dùng Zaki tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng Zaki chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng Zaki đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng Zaki, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của Zaki.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG 

Việc Người dùng Zaki lựa chọn sử dụng Website Zaki đồng nghĩa với việc Người dùng Zaki chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website Zaki. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của Zaki, Người dùng Zaki phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của Zaki thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng Zaki tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Zaki cung cấp nền tảng với các tính năng hỗ trợ quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng cho Người dùng Zaki, vì vậy Zaki không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động kinh doanh của Người dùng Zaki như: Khách hàng của Người dùng Zaki, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng Zaki đang kinh doanh…cũng như Zaki không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng Zaki hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng Zaki.

Người dùng Zaki phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng Zaki có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của Zaki vào công việc kinh doanh trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng Zaki không được sử dụng dịch vụ của Zaki để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của Zaki, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

Zaki có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập nền tảng của Người dùng Zaki vào hệ thống dịch vụ của Zaki khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng Zaki có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về Zaki phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng Zaki hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng Zaki khi sử dụng Website Zaki mà Zaki nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Zaki, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng nền tảng, Zaki có quyền yêu cầu Người dùng Zaki cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, Zaki có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Zaki cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

Zaki có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng Zaki trong các trường hợp sau:

a) Người dùng Zaki sử dụng nền tảng Zaki vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

b) Người dùng Zaki gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng Zaki lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng Zaki sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng Zaki sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng Zaki sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng Zaki khác của Zaki.com.vn.

f) Người dùng Zaki bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của Zaki. Trường hợp bị tấn công Zaki sẽ tạm ngừng website của Người dùng Zaki trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng Zaki có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng Zaki không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng Zaki có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Zaki trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

m) Người dùng Zaki không đăng ký nhưng không có hoạt động nào trên nền tảng Zaki quá một năm

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng Zaki hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website Zaki theo quyết định và xem xét duy nhất của Zaki, mọi yêu cầu của Người dùng Zaki về sử dụng Khu vực chung trên Website Zaki cho mục đích riêng của Người dùng Zaki có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng Zaki có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. Zaki không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng Zaki tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng Zaki hiểu và chấp nhận rằng Zaki có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng Zaki khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng Zaki đồng ý 
 • Người dùng Zaki yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. 

Người dùng Zaki hiểu và chấp nhận rằng Người dùng Zaki không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của Zaki, khu vực riêng của Người dùng Zaki khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website Zaki thuộc bản quyền của Công ty Cổ Phần Lefko.

Do đó, tất cả nội dung tại Website http://zaki.com.vn/ đều thuộc sở hữu của Lefko. Zaki cho phép Người dùng Zaki xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được Zaki công khai trên Website
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng Zaki

Khi sử dụng các thông tin tại Website Zaki, Người dùng Zaki cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng Zaki không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website Zaki mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của Zaki. Người dùng Zaki có thể liên hệ địa chỉ: [email protected] để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi Zaki, Người dùng Zaki phải bảo đảm là việc Người dùng Zaki sử dụng thông tin có được từ Website Zaki của Người dùng Zaki không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ http://zaki.com.vn/.

9. CHÍNH SÁCH GIÁ VÀ GÓI DỊCH VỤ

Cước sử dụng Nền tảng được tính theo gói và số lượng dịch vụ kèm theo được được quy định chi tiết tại Hợp đồng mua bán nền tảng quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng Zaki.

Người dùng Zaki có thể đổi gói dịch vụ Zaki đang sử dụng khi có nhu cầu.

Người dùng Zaki có thể thanh toán gói dịch vụ bằng cách nạp tiền vào tài khoản thanh toán trên Website Zaki với hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định.

Người dùng Zaki không thể rút tiền đã nạp vào tài khoản thanh toán trên website Zaki.

10. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG ZAKI

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của Zaki tại trang chính sách bảo mật trên website Zaki.

11. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng Zaki có trách nhiệm thông báo ngay Zaki khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Zaki để Zaki có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng Zaki. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng Zaki có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng Zaki hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Zaki luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Zaki sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng Zaki.

12. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Zaki không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng Zaki trên website của người dùng Zaki. Đồng thời, Zaki không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng Zaki và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Zaki sau khi Zaki đã bàn giao cho Người dùng Zaki.

Zaki chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website Zaki; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng Zaki hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng Zaki vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Zaki.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này, Người dùng Zaki đồng ý rằng Zaki, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của Zaki sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website Zaki hay sử dụng các Dịch vụ khác của Zaki.

Zaki cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website Zaki. Ngoài ra, Người dùng Zaki cũng hiểu rằng, Zaki không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng Zaki có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. Zaki khuyến nghị Người dùng Zaki nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Zaki không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng Zaki sau khi sử dụng dịch vụ.

13. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website Zaki và các tính năng đi kèm của Nền tảng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Zaki sẽ không bảo đảm rằng Nền tảng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, Zaki và các nhân viên của Zaki sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của Zaki luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. Zaki cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

14. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng Zaki có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của Zaki. Tuy nhiên, Zaki có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng Zaki bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được Zaki gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng Zaki đăng ký tài khoản thành công.

15. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng Zaki vui lòng nào gửi về Zaki theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: [email protected]
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY CỔ PHẦN LEFKO
  Địa chỉ trụ sở: 116 P. Trung Liệt, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Zaki sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng Zaki, trường hợp cần thiết, Zaki có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Zaki sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Zaki trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Zaki, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.